WASZA

strona ślubna

BY LOF ŚLUBY EVENTY

OCHRONA PRYWATNOŚCI

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Zleceniobiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), w szczególności zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie tych danych, w zakresie niezbędnym dla świadczenia Usługi oraz badania zachowania i preferencji Zleceniodawcy w celu polepszania jakości świadczonej Usługi.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkować będzie niemożliwością świadczenia na jego rzecz Usługi.

Administratorem danych osobowych Zleceniobiorca.

Użytkownik w każdym czasie ma dostęp do swoich danych i może dokonać w ich treści stosownych zmian, jak również odwołać zgodę na ich przetwarzanie.

Zleceniobiorca nie weryfikuje prawdziwości danych osobowych przekazanych przez Zleceniodawcę.

Zleceniobiorca chroni dane osobowe, stosując środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

Zleceniodawca wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych współpracownikom i podmiotom świadczącym usługi na rzecz LOF Śluby i Eventy przy zachowaniu celu ich przetwarzania.

Zleceniobiorca informuje, iż korzystanie z Usługi wiąże się z zainstalowaniem na urządzeniu Użytkownika plików „cookies”, na co Zleceniodawca wyraża zgodę. Pliki „Cookies” wykorzystywane są do prawidłowego świadczenia usług i dostosowania ich do indywidualnych potrzeb i preferencji Zleceniodawcy, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Zleceniodawcy, nie niszczą urządzenia Zleceniodawcy ani jego oprogramowania i mogą być w każdym czasie usunięte przez Zleceniodawcę.

 

zobacz, co jeszcze możemy dla was zrobić

LOF śluby eventy
Chopina 2/41, 39-300 Mielec
+48/535 050 648
biuro@lof-wedding.pl